Služba 1

- vedení daňové evidence pro podnikatele /fyzické osoby/, vypracování závěrek, výkazů a daňových přiznání

   včetně přehledů pro zdravotní a sociální pojištovnu, výkazy DPH

- vedení podvojného účetnictví pro právnické osoby : účtování prvotních dokladů, vedení pokladny, bankovních výpisů

  /obsluha internetového bankovnictví/

  - vypracování závěrek, výkazů DPH, vypracování statistických hlášení, zpracování daňových přiznání

     včetně výkaznictví

- výpočet mezd pro malé organizace

- zastupování podnikatelů a právnických osob ve styku se státními organizacemi /FÚ, PSSZ, ZP .../

- vedení evidence majetku

- vedení a vymáhání pohledávek a závazků